Västerås


Akademiska högtiden på Mälardalens högskola


Kanske inte en nobelfest, men stiligt och högtidligt är det. Nya doktorer, hedersdoktorer och professorer firas. Den 23 April är det dags igen i Västerås så bli inte förvånad om du ser en procession med högtidsklädda människor iklädda frack och balklänning är på väg till domkyrkan vid 4 tiden. På förmiddagen kan man lyssna på de nya professorerna på Högskolan som i populärvetenskaplig förpackning berättar om sin forskning.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, I väntan på den akademiska processionen som ska tåga in med alla hedersgäster.

I väntan på den akademiska processionen som ska tåga in med alla hedersgäster.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskola, Studenterna och studentkåren hjälper av tradition till med den akademiska högtiden.

Studenterna och studentkåren hjälper av tradition till med den akademiska högtiden.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, Dekanen Jan Gustafsson informerar nybilvna doktororer om proceduer.

Dekanen Jan Gustafsson informerar nybilvna doktororer om proceduer.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, Det gäller att allt sker i rätt ordning

Det gäller att allt sker i rätt ordning

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, Lite kaffe och mingel innan det är dags, och de som inte hunnit hinner göra de sista justeringarna på högtidskläderna som de köpt eller hyrt.

Lite kaffe och mingel innan det är dags, och de som inte hunnit hinner göra de sista justeringarna på högtidskläderna som de köpt eller hyrt.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskola, Förväntansfulla hedersgäster.

Förväntansfulla hedersgäster.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, Rektorn blickar stolt ut över de festklädda gästerna.

Rektorn blickar stolt ut över de festklädda gästerna.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, Studentkåren intar sina platser infor proscessionen.

Studentkåren intar sina platser infor proscessionen.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, Alla tågar i högtidliga former till kyrkans lokaler.

Alla tågar i högtidliga former till kyrkans lokaler.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskola, Fanbärarna först, sedan rektor, prorektor och hedersgästerna.

Fanbärarna först, sedan rektor, prorektor och hedersgästerna.

Akademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaAkademiska högtiden på Mälardalens högskolaVill du läsa mer om den akademiska högtiden på Mälardalens högskola så se här www.mdh.se/aktuellt/hogtid/

Måndagen den 28:e sept   
» ANNONSER «